logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Sponten klar, nu ska jordmassorna bort

Nu är sponten för det blivande parkeringsgaraget under den första etappen av Ebbepark klar. Arbetat har följt tidplanen och nu startar bortforsling av jordmassorna innanför sponten som håller marken och grundvattnet borta från garaget. Det är mycket jord som ska bort och det kommer innebära att trafiken till och från gropen ökar, tider för arbetet är måndag till torsdag klockan 7 till 19 och fredag klockan 7 till 13. Byggtrafiken använder den särskilda infarten till området och övriga infarter kommer att hållas öppna som tidigare. Städning av Westmansgatan kommer att ske dagligen.

 Ebbepark karta nyhet 171114 01