logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Gamla hus gör plats för nya

Många av byggnaderna i Ebbepark har passerat bäst före datum och rivs nu för att göra plats för nya med högre funktionalitet och bättre energiprestanda. Just nu pågår rivningen av Westmanstgatan 45 som kommit långt och grävskoporna är nu nere källarplan. Detta hus var färgeri på den tid Wahlbecks Fabriker låg på området. Huset var tyvärr i för dåligt skick för att bevaras. Även rivningen av nr 41 har påbörjats. Senast låg studentpuben Villevalla i huset som när det byggdes var ett parhus. Wahlbecks förvärvade huset vid två olika tillfällen, 1919 och 1941 och det byggdes då om till kontor. Inte heller detta hus var i tillräckligt bra skick för att bevaras. Delar av Westmansgatan 37 kommer också att rivas, inventering för det pågår just nu och arbetet med att ta ner huset kommer att påbörjas juni 2018. 37 a, som är kontor/kontorshotell idag bevaras. Även det gamla huvudkontoret från Wahlbecks tid kommer att finnas kvar och fungera som en länk till områdets spännande industrihistoria.

 Ebbepark karta nyhet 171115 01