logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Jordsten sprängs bort

På tisdag 5 december kommer schaktning att påbörjas i byggområdet på den tidigare stora parkeringen längs Westmansgatan och en mindre mängd jordsten ska sprängas bort. Innan sprängning kommer det att höras korta signaler och när sprängningen är klar ljuder en lång signal i området. Vibrationerna som uppstår kommer inte vara högre än under tidigare arbete men en ljudvåg kan göra att fönster kan skallra till. Arbetet beräknas pågå under femton minuter.

Har ni funderingar eller önskar mer detaljer hör av er till Linda Ward på projektkontoret.