logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Bergsprängning för parkeringsgarage

I Ebbeparks norra hörn mot Westmansgatan förbereds nu för det parkeringsgarage som ska byggas under den första etappen av Ebbepark. Nu har arbetet kommit till den fas där vi behöver spränga bort en del berg. Detta arbete kommer starta 25 januari och pågå till den 2 februari. Sprängningarna kommer att ske vid tre tillfällen per dag – klockan 9.10, 12.00 och 15.00. Innan varje sprängning kommer det ljuda korta signaler och direkt efter en lång signal. Varje tillfälle tar cirka 10 minuter. Under den tiden kommer flaggvakter markera det område som behöver vara avspärrat under sprängningarna.

De som befinner sig inom en cirka 100 meter stor radie kan uppleva en vibration och en tryckvåg precis då själva sprängningen sker. Upplevelsen av detta minskar inomhus och ju längre bort från fönster och ytterväggar man befinner sig.

Har ni funderingar eller önskar mer detaljer hör av er till Linda Ward på projektkontoret.

Ebbepark karta ver5 sprangning

Taggar: Bygginfo