logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Sprängningsarbeten vid Fridtunagatan

Vid infarten till Ebbepark från Fridtunagatan pågår ett förberedande arbete för det parkeringsgarage som kommer att byggas där senare. Nu går arbetet in i en fas där berg behöver sprängas bort. Det kommer ske vid 3 tillfällen per dag och pågå i 15 minuter per gång. Trafiken kommer då vara avstängd och vakter finns på plats för garantera säkerheten från alla håll. Varje tillfälle föregås av korta ljudsignaler som följs av en lång signal som betyder att allt är klart. Arbetet kommer att pågå under tre veckor från och med 15 augusti.

Sprängningarna kommer att ske kl 10.00, kl 12.30 och kl 15.00 måndag till fredag. Vi beräknar att vi är klara den 5 september, men datumet kan komma att justeras åt båda håll och i så fall uppdaterar vi artikeln här.

Har du några frågor kring arbetet är du välkommen att kontakta projektledare Gustav Natt och Dag på telefon 070-497 10 04.