logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Ökat tryck på parkeringarna i Ebbepark

Stångåstaden bygger ut sitt parkeringshus i hörnet mot Rekrytgatan. När det är färdigt kommer det att rymma ytterligare 160 parkeringsplatser. Under vecka 35 till 46 kommer de bilar som står där att behöva flytta ut och kommer då att stå på markparkeringarna inom Ebbepark. De kommer framförallt att hänvisas till den stora parkeringen som vätter mot Fridtunaskolan som idag har flest tillgängliga platser. Det görs kontinuerliga beläggningsmätningar vid olika tider på dygnet och det finns idag över 170 lediga platser i Ebbepark. Under den här tiden kommer dock trycket öka.

Ta gärna cykel eller buss om du har möjlighet. Eller ta till några extra minuter då det kan bli nödvändigt att hitta en plats i en annan del av parken än där du brukar stå.

Inom kort påbörjas rivningen av hus 37. När rivningen är klar kommer ytterligare 100 parkeringsplatser iordningställas.

pkarta ebbepark