logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Planerat arbete i parken

Under V11-V12 fortsätter geotekniska undersökningarna i parken. Vi passar på att förbereda så mycket vi kan just nu för att vara startklara när Detaljplanen vinner laga kraft. Undersökningar är bland annat förberedelser inför kommande spont. Spont är en tillfällig stödkonstruktion som kommer användas för att klara att ta upp jordtrycket när vi schaktar, alltså gräver gropen.

V15 påbörjas rivning av en befintlig kulvert som finns i området. Denna kulvert går parallellt med Westmansgatan. Arbetet beräknas pågå i några veckor. Under denna period kommer de två utfarterna närmast Westmansgatan 47 i perioder vara avstängda, dock aldrig samtidigt. Så det finns möjlighet under hela perioden att ta sig in till parkeringen mellan Hus 21, 47 och 49 från Westmansgatans håll.

ebbepark ebp