logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Förberedelse för rivning av Westmansgatan 49

Nu har företagen i nr 49 flyttat till den ombyggda delen av nr 47. Under vecka 14 börjar vi förbereda för rivning av nr 49. Under denna vecka kommer bland annat området bli inhägnat och vissa förberedande arbeten kommer ske invändigt. En del av parkeringen kommer under projektet att vara avstängd. Rivningen av själva byggnaden kommer påbörjas först under maj. Vägar runt arbetsområdet påverkas ytterst lite i början av projektet. Rivningen beräknas vara klar till början av juli.

Rivning 49