logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Byggaktiviteter under sommaren

Projektet Ebbepark löper på enligt planerna och går nu in i en mer intensiv period.
- Det här är ytterligare förberedelser inför byggstarten av den första etappen vid parkeringen, säger Linda Ward, projektledare för Ebbepark.

Nu är hus 45b, gamla Brödernas, rivet och rivningen av det stora huset vid parkeringen, Westmansgatan 49, pågår för fullt.

- Det är en mer komplex rivning när det gäller stora huset än Brödernas men i början av juli ska även den här vara färdig, säger Linda Ward, projektledare Ebbepark.

Hon understryker att ljudnivån kommer att intensifieras något eftersom man nu går in i en tungrivningsfas av plattan

Ljudnivån är något de inom projektet ständigt arbetar med och är noga med att minimera bullernivån så långt det är möjligt.

Efter semesterperioden kommer arbetet med det framtida garaget ta fart.  Den stora parkeringen kommer att vara öppen fram till slutet av juli då den hägnas in för att förbereda inför byggstart.

- Då är det dags att börja använda de nybyggda parkeringarna vid nordöstra och sydvästra delarna av parken. Det var de parkeringsplatserna som vi tog fram för att ersätta dessa på stora parkeringen, säger Linda.

De förberedande arbetena inför byggstarten i augusti har gått helt enligt planerna, både bygg- och tidsmässigt.

- Vi är väldigt nöjda såhär långt, säger Linda.

Företag som berörs direkt av byggprojektet kontaktas alltid i god tid innan arbetena utförs, aktuell information om projektet publiceras löpande här på webbplatsen. Ni som önskar mer information är alltid välkomna att höra av sig till Linda eller någon annan i projektet. Kontaktuppgifter hittar du här.

Situationsplan