logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Markundersökningar i Lugnet och Dynamiken

Nu när vi igång med produktion för etapp 1, Verkstan där vi slår ner spont. Parallellt påbörjar vi arbetet med att förbereda övriga delar i parken. Under vecka 36-38 kommer vi genomföra olika markundersökningar. Vi börjar i området Lugnet i Ebbeparks sydöstra del och fortsätter därefter till Dynamiken som ligger i nordöst. Se bild för områdesindelning. Arbetena kommer ske med två borrbandvagnarr för att effektivisera tiden vi arbetar i dessa områden. Under dessa veckor kan delar av parkeringen på Lugnet vara avstängd i perioder.

Parallellt med detta kommer vi under vecka 36 genomföra kompletterande markundersökningar genom att borra utanför hus 47 i rampen upp till huvudentrén. En provisorisk ramp kommer att byggas bredvid så entrén tillgänglig hela tiden.

Ingen som verkar i Ebbepark har kunnat undgå att vi börjat med sponten framför Mattverkstan (hus 47) Det arbetet går bra och under vecka 37 kommer vi börja schakta bort jordmassor.

Som vanligt: Frågor och funderingar – hör av er till Linda Ward på projektkontoret. 

Byggstart ebbepark webb 01