logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Tillfällig ramp till entén till Westmansgatan 47

Måndag den 9 oktober kommer ett markarbete vid rampen till entrén av hus 47 påbörjas. Det kommer att finnas en ersättningsramp så tillgängligheten till huset ska inte påverkas av arbetet. Vi vet i dagsläget inte hur länge ersättningsrampen kommer att behövas.