logo mobile

logo-ebbepark-large

jobba-img

Jobba/Verka

Ebbepark ska bli ett område där det är trivsamt. Både att bo och jobba i. Ett område som lever dygnet runt och där det finns naturliga mötesplatser för såväl besökare, företag eller boende. I området finns idag ett 70-tal företag inom en mängd olika verksamhetsområden. Spetskompetens finns framför allt inom materialteknik där Linköpings universitet även ligger i framkant inom forskningen.