logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild verkstan skymning

BK Services erbjuder hjälp med CE märkning, provning av din produkts EMC egenskaper, elsäkerhetsgranskningar (LVD), radioprovning och klimattester. Vi erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster med korta ledtider och vänligt bemötande.
Konsultation och handledning med inriktning mot verksamheter i socialtjänsten och i landstinget, samt mot privata utförare. Därutöver behandlande verksamhet i form av psykoterapi.
Bosch har 55 800 medarbetare inom forskning och utveckling på drygt 118 platser runt om i världen. Den speciella ägarstrukturen säkerställer den entreprenöriella friheten i Bosch-koncernen och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sik