logo mobile

logo-ebbepark-large

kunskap-img

Effektiv logistik

Ebbepark vill ligga i framkant när det gäller att utveckla byggbranschen till att bli mer effektiv. Studier visar att cirka 30 procent av en yrkesarbetares vardag är rent slöseri, där materialhantering är en stor bov. Ebbepark har därför valt att jobba med den elektroniska standard som utvecklats av BEAst. BEAst är en ideell förening som arbetar för att ta fram elektroniska standarder för att effektivisera byggbranschen.  Minst två standardarder kommer att testas från BEAst Nec. Processerna studeras i ett examensarbete  som gjorts vid institutionen för Teknik och Naturvetenskap vid Linköpings universitet.