logo mobile

logo-ebbepark-large

kunskap-img

Plattform för miljöteknik

Region Östergötland och Sankt Kors samarbetar kring en plattform för miljöteknikföretag i Östergötland i Ebbepark. Målsättningen är att ge goda förutsättningar att utveckla miljöteknikområdet, som är ett av regionens fem styrkeområden. Regionen och Sankt Kors satsar 600 000 kronor var per år under en treårsperiod. Sankt Kors samverkar med nätverket Cleantech Östergötland för attt utveckla plattformen som skavara en mötesplats för miljöteknikföretag samt erbjuda miljöteknikföretag att testa nya produkter och tjänster under byggnationen av Ebbepark och sedan visa dem i skala ett till ett. Här finns även utrymme för företagsetableringar i ett längre perspektiv.