logo mobile

logo-ebbepark-large

kunskap-img

Reesbee

Reesbee - en företagsforskarskola som står för "resurseffektiva system i den byggda miljön"
Sankt Kors delfinanseirar en doktorand som är med både innan, under och efter byggnationen av etapp 1, Verkstan och studerar energieffektiviteten i bygganderna.
Reesbee drivs av flera högskolor och projektet Ebbepark samarbetar man även med Linköpings universietet, iei -  insitutionen för ekonomisk och industriell utveckling, avdelningen energisystem. Läs mer om reesbee här.