logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Gemensam satsning på miljöteknikplattform i Ebbepark

Region Östergötland och Sankt Kors startar ett nytt samarbete och en plattform för miljöteknikföretag i Östergötland i den nya stadsdelen Ebbepark. Målsättningen är att ge goda förutsättningar att utveckla miljöteknikområdet, som är ett av regionens fem styrkeområden. Regionen och Sankt Kors satsar 600 000 kronor var per år under en treårsperiod.

Redan idag finns det många framgångsrika exempel inom miljöteknik i regionen där näringslivet tillsammans med universitetet och offentlig sektor lyckats omsätta modeller inom industriell ekologi och cirkulär ekonomi till reella lösningar. Med den nya plattformen kommer det skapas förutsättningar för att utveckla styrkeområdet ytterligare.

Ebbepark är den fysiska plattformen för satsningen, men ambitionen är inte geografiskt begränsad. Sankt Kors samarbetar med nätverket Cleantech Östergötland med sina cirka 60 medlemsföretag i hela regionen för att utveckla plattformen. Under tiden byggs stadsdelen Ebbepark i flera etapper med höga hållbarhetsmål vilket innebär stora möjligheter för miljöteknikföretag att testa nya innovationer i full skala och att sedan visa upp dem för omvärlden.

– Plattformen möjliggör ett dynamiskt idéarbete för klimat- och miljöinitiativ, säger Anita Jernberger (L) ordförande Regionutvecklingsnämnden. Satsningen är inte begränsad till den fysiska platsen utan Ebbepark ska snarare bli ett nav för möten och samverkan för hela regionens miljöteknikföretag.

– Ebbepark ska bli en självklar arena för kunskaps- och affärsutveckling, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Att ett av områdena i parken blir miljöteknik känns väldigt naturligt då hållbarhetsambitionerna för området är höga och vi tror att Ebbepark kan tillföra ytterligare värde till det redan starka miljöteknikområdet i Östergötland.

– Vi har jobbat i flera år med att stimulera miljöteknikföretagen i regionen och vet att det finns en enorm potential att få den här sektorn att växa ännu mer. Den här satsningen gör att vi kan fortsätta det spännande arbetet tillsammans med miljöteknikföretagen och får ännu ett verktyg för att stimulera tillväxt och ta tillvara den potential som finns inom området, säger John Askling, styrelseordförande för nätverket Cleantech Östergötland.

press

Peter Karlsson, strateg på Region Östergötland, Malin Forsgren, verksamhetsledare på nätverket Cleantech Östergötland och Johan Kristiansson, vd Sankt Kors presenterade den gemensamma satsningen på mijöteknik i regionen med Ebbepark som nav.