logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Avslag på överklagande av detaljplanen

De överklaganden som gjorts på detaljplanen för första delen av Ebbepark avslogs nyligen av Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Det var två privatpersoner samt en bostadsrättsförening som överklagat detaljplanen utifrån att de befarade ökade bullernivåer och skuggning av befintliga byggnader. Motiveringen till avslaget är sammanfattat att kommunen har handlagt ärendet på ett korrekt sätt och att de gjort en rimlig avvägning mellan särskilda och allmänna intressen.  Nu finns tid för överklagan av beslutet fram till den 10 mars. För att överklaganden ska gå upp till mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd.

-Vi ser naturligtvis detta som ett positivt besked, även om tiden för överklagan måste inväntas innan vi kan säga något om byggstart, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors.

Det är området i Ebbeparks nordvästra hörn som ligger i etapp ett. Första steget är att flytta ner parkeringen under mark och bygga företagsmiljöer på ytan som då frigörs. Även en träningsanläggning med fullstor bollhall finns med i planen för den första etappen som beräknas ta cirka tre år från byggstart.