logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Status i detaljplaneprocessen

Detaljplanen för Ebbepark, som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antog i november, överklagades till Mark- och Miljödomstolen av tre parter men deras överklagan avslogs. Nu har en av partnerna valt att gå vidare och ansöka om prövningstillstånd hos Mark- och Miljööverdomstolen. Det innebär att det fortfarande inte går att säga när byggnationen kan komma igång. Vi avvaktar nu domstolens beslut om huruvida de beviljar ansökan om prövningstillstånd eller inte.