logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Klart för byggstart av Ebbepark

Efter en lång process med detaljplan för området Ebbepark är det nu klart för byggstart. Sankt Kors och Stångåstaden kan nu börja utveckla området enligt plan med en fördubbling av verksamhetslokaler samt cirka 600 nya lägenheter.

Ebbepark ligger strategiskt mellan city, universitetet och Science Park Mjärdevi. I dag är området en företagspark med cirka 60 verksamma företag, föreningar och aktörer inom samhällsservice.

-Vi är naturligtvis mycket glada över att äntligen få komma igång och förverkliga de visioner vi har för området, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Ebbepark ska bli en ny typ av stadsdel som förenar företag och boende med ett levande stadsliv. Vi tror att det är den här typen av miljö som människor vill bo och arbeta i och att Ebbepark kommer att bidra mycket till Linköpings tillväxt.

-Ebbepark är vårt största projekt och ett unikt tillfälle att skapa fler bostäder i ett attraktivt läge, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden. Vi bygger bostäderna i flera etapper och de kommer att erbjuda allt från små till stora lägenheter. Ebbepark ska också vara ett område där vi provar nya saker och vi har flera spännande koncept som vi ser fram emot att förverkliga.

Första byggstart 1 augusti
Det slutgiltiga avgörandet för att bygget nu kan komma igång var avslaget på den ansökan om prövningstillstånd som två boende i området lämnat in till Mark- och Miljööverdomstolen. Domstolen finner inte att det inte finns skäl att pröva det beslut som fattades av Mark- och Miljödomstolen tidigare. Detaljplanen reglerar ¾ av området, den sista etappen ligger i en separat detaljplan som inte är färdigbehandlad ännu.
Beslutet innebär att bygget nu kan komma igång och fortgå enligt plan. Det första som sker är att några byggnader rivs med start innan sommaren och ett parkeringsgarage byggs i områdets nordvästra del med start i augusti. Stångåstaden beräknar byggstart för sin etapp i den sydöstra delen vid årsskiftet.