logo mobile

logo ebbepark large

kontakt-img

Nyhetsarkiv

Tillfällig ramp till entén till Westmansgatan 47

Måndag den 9 oktober kommer ett markarbete vid rampen till entrén av hus 47 påbörjas. Det kommer att finnas en ersättningsramp så tillgängligheten till huset ska inte påverkas av arbetet. Vi vet i dagsläget inte hur länge ersättningsrampen kommer att behövas.

  • /nyheter/96-info-om-driftstopp-vatten
  • /nyheter/94-tva-byggnader-rivs-under-hosten