logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Nulink

Nulink är en partner i projektet och arbetar med att hjälpa företag i utveckling att hitta till parken men även att omlokalisera sig inom eller utom parken.

Nulink är kommunens näringslivsbolag och arbetar med etablering, stöd till befintliga företag samt enterprenörskap och nyföretagande, fungerar som en kommunikationskanal mellan näringsliv och Linköpings kommun ohc verkar för ett positivt bemötande av företag och entreprenörer.

nulink.se