logo mobile

logo-ebbepark-large

omprojektet-img

Etappindelning

Projektet kommer att genomföras i fyra huvudetapper. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1. Området SÖ består i huvudsak av bostäder och i NV dominerar verksamhetslokaler.

Byggstart ebbepark