logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

GDPR

Ebbepark utvecklas av Sankt Kors och Stångåstaden tillsammans. Ansvaret för hantering av personuppgifter i samband med den övergripande platsutvecklingen följer riktlinjerna för Sankt Kors personuppgiftshantering.