logo mobile

logo-ebbepark-large

omprojektet-img

Hållbarhet

Hållbarhet leder som en grön tråd genom hela projektet. Varje beslut filtreras genom strategier för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det kan handla om återvinningsstategier, smarta energilösningar, hantering av dagvatten, stadsnära odling, laddstationer för elbilar och mycket mer. Många olika lösningar där det unika ligger i helheten.
 
Totalt förväntas den nya stadsdelen minska de lokala koldioxidutsläppen från en förväntad nivå på 5 592 ton CO2/år till cirka 1 122 ton CO2/år, d v s med 80 %.

Planeringsfasen av Ebbepark fick stöd från delegationen för hållbara städer.