logo mobile

logo-ebbepark-large

Repslageri 1495x328

Historik

Ebbepark har fått sitt namn från Ebbe Wahlbeck. Ebbe var vd och styrelseordförande för Wahlbecks Fabriker under mitten av 1900-talet. Han var son till grundaren Adolf Fredrik Wahlbeck och var känd för sitt affärsinne och för att ta ett stort socialt ansvar.

Området började utvecklas redan för 100 år sedan. Då flyttade Wahlbecks fabriker hit då de behövde expandera sin verksamhet. Wahlbecks var ett textilföretag. Dess ursprungliga produkt var rep, men så småningen kom mattor att vara huvudprodukten. Familjen Wahlbeck insåg tidigt vikten av att personalen trivdes och vårdade den kompetens som fanns i företaget. Som mest jobbade cirka 500 personer i Wahlbecks Fabriker

Man kan säga att utvecklingen av Ebbepark sluter den cirkel som påbörjades i början på 1900-talet. Vi skapar ett område där tillväxt och trivsel samsas. Ett område Linköpingsborna känner till, är stolta över och känner sig välkomna till.