logo mobile

logo-ebbepark-large

omprojektet-img

Öppet hus för allmänheten

Välkomna till öppet hus!

Ta del av planerna för Ebbepark. Alla aktörer som medverkar till att utveckla området finns på plats och berättar om planerna. Sankt Kors, Stångåstaden, Linköpings kommun, Tekniska verken, Science Park Mjärdevi m fl.

Upplev Ebbepark showroom, visioner för området, se vad som finns i parken idag, se Ebbepark i hologram

Träffa också de välkända robotarna från Linköpings universitet och så ett framtidsfrö.

Föredrag med jämna mellanrum:
Ebbepark då.
Gunnar Elfström berättar om områdets kulturarv, om Wahlbecks Fabriker och Ebbe Wahlbeck

Ebbepark nu och framåt.
Sankt Kors och Stångåstaden berättar om planerna.

Alla välkomna, ingen anmälan behövs.

Karta Ebbepark spadtag 171017 01

Information

Startdatum 2017-10-19 17:00
Slutdatum 2017-10-19 20:00