logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Nu dras sponten upp

Nu har arbetet av att börja dra upp sponten runt kvarteret Verkstan påbörjats. Sponten har varit en tillfällig stödkonstruktion för att klara av att ta upp jordtrycket och hindra grundvattnet från att ta sig in vid bygget. Grundvattennivån i området är hög och om vattnet hade släppts på tidigare så hade hela parkeringsgaraget flutit upp som en båt av det en enorma trycket. Sponten sattes på plats i augusti förra året och omsluter det 10 000 kvadratmeter stora området Verkstan. Nu när några byggnader har kommit på plats så blir trycket ovanifrån tillräckligt högt för att kunna släppa på grundvattnet igen. Totalt ska 430 stycken spont dras upp.

kran