logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Asfaltering och byggförberedelse i Dynamiken

Mindre damm med asfalt

Mycket av det arbete som pågått i Dynamiken , området med infart från Fridtunagatan, under senaste tiden har varit förberedande för kommande vägar. Nu är det dags att asfaltera en del av dem. Det kommer ske under några dagar nästa vecka och innebär att det blir lite stökigt i området och när det mer ordning och 

Nytt byggprojekt förbereds

I Dynamiken ska en skola med kontorslokaler på ovanvåningarna börja byggas innan sommaren. Förberedelser för det bygget sker med början vecka 22 då området börjar stängslas in. Det kommer inte att påverka nämnvärt i det här skedet men det kan vara bra att veta vad som är på gång.

 

20190524EBBEPARK karta

 pdfKarta för utskrift.pdf