logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Ny bil- och gångväg till parkering I från 3 juni

På grund av oförutsedda händelser i bygget behöver vägen mellan Fridtunagatan och parkeringen P-I stängas av helt från och med måndag 3 juni fram till midsommar. Det innebär att tillfart till parkering P-I sker via infart från Westmansgatan. Se grön markering i kartan. Även gångvägen från parkeringen till hus 37, 43 och 47 läggs om och går från och med måndag längs hus 21 (djursjukhuset) Se prickad lila markering i kartan. Det kommer att finnas personal på plats på måndag morgon för att hjälpa till att hitta rätt.

 

 

Ebbepark karta avstangd vag