logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Ny besöksparkering och Checkpoint flyttas

I bygget av Ebbepark används en mottagningsyta för leveranser till bygget, en så kallad Checkpoint. Den finns till för att effektivisera logistiken och minska störningarna för omgivningen i så hög grad som möjligt. Den finns mellan hus 47 och infarten från Fridtunagatan. Nu organiseras ytan där om och Checkpoint flyttar en bit och en ny besöksparkering anläggs.

Anläggningen av den nya besöksparkeringen har startat och den kommer att finnas i direkt anslutning till gaveln på Westmansgatan 47. Parkeringen kommer att ha cirka 25 platser för 2-timmarsparkering och cirka 25 platser för dem med abonnemang och för dem som behöver stå längre än två timmar. Samtidigt flyttas byggets Checkpoint till ytan där parkering P-A idag ligger. Du som brukar stå på gamla parkering P-A kan istället stå på parkering P-B, P-I eller någon av de 25 nya allmänna platser som finns på nya besöksparkeringen. För att komma in till parkering P-A åker du via Westmansgatan eftersom infarten från Fridtunagatan är avstängd för genomfart. Arbetet med att iordningsställa parkeringen kommer att pågå under cirka 2 veckor och den nya parkeringen och Checkpoint kommer att stå klara 1 juli. Se på kartan längre ner var nya besöksparkeringen och Checkpoint kommer att finnas och var tillfarterna till respektive parkering är. Från 1 juli kommer parkering P-B endast att nås från Fridtunagatan med begränsad åtkomst.

I södra delen av Ebbepark, mot Rekrytgatan, bygger vi på parkeringshuset med två våningar. I samband med det har bilarna som står i huset behövt flytta ut vid några tillfällen. Under vecka 28-31 är det sista gången de behöver göra det. Det tilbyggda parkeringshuset blir klart runt årsskiftet.

 

Ebbepark karta flyttad checkpoint