logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

På gång i bygget under och efter sommaren

Nu är det sommar och semester för många. I byggprojektet går tempot ner men det kommer att pågå aktivteter under hela sommaren. Bland annat kommer montaget av fasadglas på den stora byggnaden i kvarteret Verkstan att pågå hela sommaren. Arbetet med att resa betongstommarna kommer att ta en paus mellan den 22 juli och 4 augusti.

I kvarteret Dynamiken närmast Fridtunagatan påbörjas schaktarbetet för den första byggnaden vecka 32. Det innebär täta transporter av jordmassor. Arbetet pågår i cirka en månad. Under vecka 34 planeras start av spontningsarbetet som också kommer pågå i cirka en månad. Det låter när man spontar, det kommer vi inte ifrån, men vi använder en metod som minskar störningarna så mycket som möjligt.

Under hösten kommer byggtrafiken i Dynamiken att öka och som en säkerhetsåtgärd kommer då infarten till Fridtunagatan att begränsas till att bara vara öppen för byggtrafik.

I kvarteret Lugnet börjar Stångåstadens bostäder växa under hösten. Produktionen har lämnat schaktningsfasen och grundläggningsarbete har påbörjats för det underjordiska garaget. Det innebär färre transporter med jordmassor till Lugnets byggområde framöver. Under september ankommer de första leveranserna av stommar och husen börja resas. Ledningsarbeten mellan Westmansgatan 37 och 43I mitten på augusti planeras för ett ledningsarbete mellan nr 37 och 43. Gångvägen mellan husen kommerbehöva stängas av och ledas om till framsidan av nr 43. Arbetet bedöms pågå i minst två veckor.

Vi återkommer med information om mer exakta tider för de olika arbetena när produktionen har kommit igång. Karta över de olika kvarteren finns här.

Om ni har frågor avseende byggprojektet så tveka inte att skicka ett mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ebbepark karta 190704