logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Mindre sprängningar fredag den 30:e augusti

Nu har bygget av den första byggnaden i Dynamiken, kvarteret närmast Fridtunagatan, kommit igång. Det är Lejonfastigheter som är byggherre för den byggnaden. Fredagen den 30:e behöver entreprenören spränga friliggande stenblock. Det rör sig om mindre sprängningar men den närmaste omgivningen kommer att märka av dem.