logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Viktig information - vägarbete på Westmansgatan

Under perioden 9 mars - 24 april sker ett grävningsarbete på Westmansgatan som kommer påverka trafiken till och från Ebbepark.

Arbetet innebär mycket begränsad framkomlighet på Westmansgatan. Därför rekommenderar vi er att under hela perioden köra in till Ebbepark via Rekrytgatan. Se bifogad karta för hur du ska köra för att komma till och från Ebbepark.

Ebbepark karta vghnvisning

För bästa möjliga trafikväg hänvisar vi till att följa orangea omledningsskyltar.
Cykelvägarna påverkas inte, men var uppmärksam på skyltningen som kommer finnas vid grävarbetet. Östgötatrafikens turer går som vanligt, men med en viss omledning runt grävningsarbetet.

Meddela gärna era besökare och kunder om den tillfälliga förändringen och bifoga gärna kartan med vägbeskrivning.