logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Bygginfo - arkiv

Försening av vägarbetet på Westmansgatan - nytt slutdatum 24 april

Tyvärr behöver vi meddela att färdigställandet av vägarbetet på Westmansgatan skjuts upp en vecka på grund av förseningar i arbetet. Detta innebär att slutdatum för vägarbetet flyttas fram till 24 april. Då öppnas Westmansgatan för trafik som vanligt. Vi ber å våra entreprenörers vägnar om ursäkt för förseningen. 

Omledning av biltrafik till och från Ebbepark fortsätter enligt tidigare lösning: infart för er som ska till Westmansgatan 37, 43 och 47 sker via Malmslättsvägen och Westmansgatan. För övriga sker infart till Ebbepark via Rekrytgatan och Drabantgatan. 
Orangea omledningsskyltar finns utplacerade för att guida till bästa möjliga trafikväg.

För dig och dina besökare som ska till Westmansgatan 37, 43 & 47:

Under måndagen 20 april sker asfaltering av Westmansgatan. Det kommer medföra tillfällig störning vid infarten till hus 37, 43 och 47.
För din och andras säkerhet är det viktigt att följa tillfällig skyltning och hänvisning av trafikvakt vid infarten. Meddela gärna era besökare och kunder om den tillfälliga störningen.