logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Om projektet

Området där Ebbepark de närmaste åren ska växa fram är idag ett äldre industriområde och planerna för områdets utveckling startade 2011. Läget är gynnsamt mellan Linköpings centrum, universitetet och Linköping Science Park. Det är även nära till Vallaskogen som är ett attraktivt rekreationsområde. Läget gör området lämpligt för en stadsdel där man både bor, arbetar och lever ett aktivt stadsliv.

Vision

Området där Ebbepark ligger har utvecklats till morgondagens hållbara stadsdel.

Ett område som lever och sjuder av aktivitet dygnet runt. En dynamisk tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och företagande samt bostäder, service och allt annat man behöver för att leva sitt liv.

Ebbe – Adolf Fredrik Wahlbecks son

Namnet Ebbepark har sin historiska förklaring. Ebbe var son till Adolf Fredrik Wahlbeck som grundade Wahlbecks Fabriker. Under Ebbes tid som vd i mitten av 1900-talet utvecklades tanken om att samutnyttja resurser mellan privatpersoner och företag. Som exempel fick fabrikens branddamm dubbla funktioner och blev en uppskattad swimmingpool för anställda. Alla var välkomna att tvätta på fabrikens tvätteri. Företaget lät också plantera tallar längs Westmansgatan för att skapa en hälsosam och trivsam miljö. Tanken om samutnyttjande av resurser tas vidare i Ebbepark. Cirkeln sluts och historien leder in framtiden.

Läs om Wahlbecks Företagspark - en tillbakablick, av Gunnar Elfström

Citynära läge

Ebbepark ligger mitt i Linköping. Med endast 5 minuters cykelväg till centrum, 10 minuter till Campus Valla, Linköpings Universitet, och 15 minuter till Linköping Science Park har området ett idealiskt läge i staden såväl för boende som för företag.

Kvarter

Projektet kommer att genomföras i fyra kvarter. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i kvarter 1. Området SÖ består i huvudsak av bostäder och i NV dominerar verksamhetslokaler.

 Ebbepark karta etapper 171208 update 190103 webb

Hållbarhet

Hållbarhet leder som en grön tråd genom hela projektet. Varje beslut filtreras genom strategier för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det kan handla om återvinningsstategier, smarta energilösningar, hantering av dagvatten, stadsnära odling, laddstationer för elbilar och mycket mer. Många olika lösningar där det unika ligger i helheten.

Planeringsfasen av Ebbepark fick stöd från delegationen för hållbara städer.