logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild EcoCanopy Vaxthuset

Kunskap och samverkan – genomsyrar både utveckling och färdig park

En plats där människor möts är en plats där saker händer. Innovation kan lika gärna starta över en kopp kaffe som i en avancerad process. I Ebbepark finns förutsättningarna för mötas. Genom läget som knyter ihop Linköping city med universitetet och Linköping Science Park som även har universitetetsjukhuset i närheten blir Ebbepark ett naturligt nav för samarbeten. Lokaler och bostäder planeras för många gemensamma ytor där kloka människor kan ses och tänka kloka tankar tillsammans.

Projektet Ebbepark uppmuntrar alla inblandade att testa nya lösningar och att även visualisera dem i parken. Området blir som ett stort showroom för hållbar stadsutveckling.

Projekt på gång i Ebbepark

Eco Canopy

White Arkitekter genomför en förstudie som stöds av Naturvårdsverket för ett Eco Canopy i kvarteret Labbet. Det handlar om ett kvarterstäckande klimatskal med innovativa byggmaterial och nytänkande arkitektur som skapar ett mikroklimat i kvarterets utemiljö. Läs mer om Eco Canopy och se en film om förstudien här.

Reesbee

En företagsforskarskola som står för "resurseffektiva system i den byggda miljön"
Sankt Kors delfinanseirar en doktorand som är med både innan, under och efter byggnationen av etapp 1, Verkstan och studerar energieffektiviteten i bygganderna.
Reesbee drivs av flera högskolor och projektet Ebbepark samarbetar man även med Linköpings universietet, iei -  insitutionen för ekonomisk och industriell utveckling, avdelningen energisystem.

Läs mer om reesbee här.

Effektiv logistik

Ebbepark vill ligga i framkant när det gäller att utveckla byggbranschen till att bli mer effektiv. Studier visar att cirka 30 procent av en yrkesarbetares vardag är rent slöseri, där materialhantering är en stor bov. Ebbepark har därför valt att jobba med den elektroniska standard som utvecklats av BEAst. BEAst är en ideell förening som arbetar för att ta fram elektroniska standarder för att effektivisera byggbranschen. Minst två standardarder kommer att testas från BEAst Nec. Processerna studeras i ett examensarbete som gjorts vid institutionen för Teknik och Naturvetenskap vid Linköpings universitet.

Plattform för miljöteknik

Region Östergötland och Sankt Kors samarbetar kring en plattform för miljöteknikföretag i Östergötland i Ebbepark. Målsättningen är att ge goda förutsättningar att utveckla miljöteknikområdet, som är ett av regionens fem styrkeområden. Regionen och Sankt Kors satsar 600 000 kronor var per år under en treårsperiod. Sankt Kors samverkar med nätverket Cleantech Östergötland för attt utveckla plattformen som skavara en mötesplats för miljöteknikföretag samt erbjuda miljöteknikföretag att testa nya produkter och tjänster under byggnationen av Ebbepark och sedan visa dem i skala ett till ett. Här finns även utrymme för företagsetableringar i ett längre perspektiv.