logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Åhlin och Ekeroth bygger kvarteret Verkstan

Östgötaföretaget Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har fått uppdraget att bygga kvarteret Verkstan i den första etappen av Ebbepark . Beställare är Sankt Kors och entreprenaden som ligger i storleksordningen 300 miljoner kronor utförs som så kallad totalentreprenad i samverkan.

Kvarteret Verkstan är ett av totalt fyra planerade kvarter i Ebbepark och ligger i det nordvästra hörnet av området. Samverkansavtalet mellan Sankt Kors och Åhlin & Ekeroth omfattar tre kontorshus, en träningsanläggning och ett expohus. Fem byggnader som blir viktiga delar i förverkligandet av visionen om Ebbepark som en ”modig, omtänksam och smart del av staden”.

Att projektet genomförs som Totalentreprenad i samverkan innebär att Åhlin & Ekeroth, i ett nära samarbete med projektorganisationen, ansvarar för såväl projekteringen som det praktiska genomförandet av byggnationerna. Åhlin & Ekeroths vd Göran Lundström berättar mer.

- Det stämmer. Vi har genomfört flera lyckade samverkansprojekt under senare år och är glada att Sankt Kors valt denna entreprenadform. Den innebär att vi som byggare kommer in tidigt i projektet och att såväl vår som beställarens kompetens tas till vara redan i projekteringsfasen. Att vi som lokalt byggföretag får det förtroendet är något som vi är mycket stolta över.

Ebbeparks projektchef Peter Nilsson poängterar att detta verkligen är ett projekt med höga ambitioner och många utmaningar. Han menar att gamla sanningar behöver utmanas för att hitta nya sätt att bygga framtidens hållbara städer.

- Vi har medvetet valt samverkansentreprenad eftersom olika aktörer kan hitta bättre lösningar tillsammans än var och en för sig. Detta skapar också en mer kostnadseffektiv byggprocess.

Ebbepark utvecklas utifrån ett hållbarhetsprogram med högt ställda krav inom en mängd områden såsom minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald och smart dagvattenhantering. Samtliga aktörer inom samarbetet uppmanas därför att testa nya lösningar, produkter och tjänster som minskar tärandet på de resurser som inte går att återvinna. Något som givetvis ställer höga krav även på de byggföretag som anlitas i projektet.

- Åhlin & Ekeroth har tidigare visat god förmåga att aktivt bidra till att förädla och utveckla stora och komplicerade byggprojekt. De har även bidragit till samverkansklimatet genom öppenhet, engagemang och ansvar. Det viktigaste är trots allt, att bygga med bra kvalité på ett kostnadseffektivt sätt inom angivna tidsramar. I detta avseende har jag stort förtroende för Åhlin & Ekeroth och ser fram emot det kommande samarbetet i Ebbepark, säger Peter Nilsson.