logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Förberedande arbeten på p-hus Drabantgatan

Stångåstaden påbörjar nästa vecka (vecka 12) att förbereda garaget på Drabantgatan 28 för en eventuell påbyggnad.

Den första tiden är det framför allt etablering och avspärrning av den norra fasaden på p-huset som sker. Därefter kommer den norra fasaden av garaget att rivas. Vi kommer även fälla några träd som står i på den norra sidan av p-huset. Arbetet kommer också innebära ökad trafik i närheten av parkeringshuset.

Under slutet av vecka 14 fram till början av vecka 17  kommer håltagning i balkar och pålning att ske vilket tidvis innebär höga ljud, NCC kommer att mäta bullernivåerna för att säkerställa att de inte överskider gränsvärden.

Har du frågor eller synpunkter kring bygget är du välkommen att kontakta Robin Robertsson, NCC på telefon 0705-62 95 78 eller Carina Karlsson, Stångåstaden på telefon 013-20 85 95.

Har man synpunkter på byggprocessen går det bra att vända sig till Robin Robertsson på NCC 0705-629578 eller till mig Carina Karlsson på tel 013-208595.