logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Hjälp White arkitekter att utforma en ute-inne-miljö

Just nu genomför White arkitekter en förstudie om en Eco Canopy. Projektet har fått del av Naturvårdsverkets stöd till stadinnovationer. Det syftar till att främja ett ökat användande av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljö. Eco Canopy handlar om ett kvarterstäckande klimatskal med innovativa byggmaterial och nytänkande arkitektur som skapar ett mikroklimat i kvarterets utemiljö. Nu vill WHite ha din hjälp att fundera kring vad man skulle kunna använda en sådan miljö till. Läs mer om förstudien och tyck till här.

Du kan också se en film där Filippa på White berättar om projektet.