logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Byggstart för Sankt Kors första byggnad i kvarteret Dynamiken

Onsdagen den 20 maj togs ett symboliskt schakttag för Sankt Kors första byggnad i kvarteret Dynamiken. Den kommer att utgöra entrén till Ebbepark för den som kommer via Kaserngatan och den ska stå färdig för inflyttning i slutet av 2022. Entrébyggnaden välkomnar till stadsdelen med ett torn med solskydd i perforerad plåt lackad i kopparfärg och kommer att vara certifierad enligt Miljöbyggnad 3.0 silver.

Ebbepark byggs i fyra kvarter och nu börjar Sankt Kors bygga sitt första kontorshus i kvarteret Dynamiken, i områdets nordöstra del. Ebbepark hämtar inspiration i namnsättning från tiden då Wahlbecks Fabriker låg här, och byggnaden kommer att kallas Norra Fabriken – en byggnad som fanns i området även på Wahlbecks tid. Det nya huset blir drygt 5 500 kvadratmeter och ca 23 meter högt, och ska ha en miljö- och klimatanpassad takyta bestående av både solceller och sedum. Det kommer också att vara certifierat enligt Miljöbyggnad 3.0 silver, vilket innefattar miljöriktiga och hållbara lösningar för energi, inomhusmiljö och material. De sex våningsplanen består framför allt av kontorsytor men det finns också yta för till exempel butiksverksamhet i bottenplan.

- Entréhuset kommer att vara attraktivt för företag som behöver egna lokaler men som uppskattar att vara del av en den helhet som Ebbepark erbjuder med ett levande stadsliv, delade resurser och ett stort nätverk. Vi vet att omgivningen och sammanhanget är, och blir allt viktigare, för många företag, säger Anna-Maria Jakobsson, vd på Sankt Kors.

Om kvarteret Dynamiken

Dynamiken är det första kvarteret i Ebbepark som har en mix av bostäder och företagslokaler. Här kommer det, utöver det en skola och offentlig verksamhet, finnas en publik park som heter Manillaparken samt plats för butiker och matställen. Precis angränsande ligger byggnaden Repfabriken, som bland annat innehåller en träningsanläggning. Kvarteret kommer därtill att ha en bil- och elcykelpool för att möjliggöra hållbar mobilitet. Hållbarhet och mobilitet går som en grön tråd genom hela Ebbepark och varje beslut i Ebbepark filtreras genom strategier för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det kan handla om återvinning, smarta energilösningar, hantering av dagvatten, stadsnära odling, laddstationer för elbilar och mycket mer.

I Dynamiken bygger Linköpings alla tre kommunägda fastighetsbolag. Sankt Kors ska bygga två hus i kvarteret – entrébyggnaden, och därefter en byggnad i trä, som påbörjas inom ett år. Utöver det har Sankt Kors några byggnader som har bevarats från Wahlbecks Fabrikers tid, bland annat det gamla huvudkontoret. Lejonfastigheter kommer att bygga en skola och lokaler för offentlig förvaltning och Stångåstaden bygger bostäder.

Vill du ta del av schakttaget och höra Anna-Maria Jakobsson, vd Sankt Kors, Peter Nilsson, projektchef Ebbepark och Linn Lichtermann, community manager Ebbepark berätta mer om vad som är på gång kan du kika här.

200520 Inv Ebbepark 07

Peter Nilsson, projektchef Ebbepark, Henrik Eklund, ED Bygg, Linn Lichtermann, community manager Sankt Kors, Gustav Natt och Dag, projektledare Norra Fabriken och Anna-Maria Jakobsson, vd Sankt Kors deltog på ett coronanapassat schakttag för Norra Fabriken - Sankt Kors första byggnad i kvarteret Dynamiken.

Fakta:

Ca 5500 m2, ca 1000m2/plan

6 våningar, ca 23 m högt

Certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå silver*

Kostnad: 160 miljoner kronor

Arkitekt: Winell och Jern arkitekter

Byggherre: Sankt Kors

Entreprenörer:

Byggentreprenör: ED Bygg

EL: Assemblin El

Ventilation: Assemblin Ventilation

Rör: Assemblin VS

Hiss: Kone