logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Samverkan mellan många parter

Ebbepark är ett projekt där många aktörer medverkar till omvandla Wahlbecks Företagspark från ett äldre industriområde till en öppen och tillgänglig stadsdel. Omvandlingen ger även aktörerna i projektet en chans att testa nya lösningar, produkter och tjänster som flyttar utvecklingen av hållbar stadsbyggnad framåt. Ebbepark ska bli en plats där det går att öka tillväxt, livskvalitet och välbefinnande och samtidigt minska tärandet på de resurser som inte går att återvinna.