logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Lejonfastigheter

Nästan alla linköpingsbor vistas i Lejonfastigheters lokaler, i livets olika skeden. Deras upplevelser i våra hus är drivkraften för vår strävan att skapa samhällsnytta.

I anknytning till Ebbepark kommer Lejonfastigheter att uppföra en flexibel förskola/skola, där lokalerna i framtiden kan växla mellan verksamheterna skola och förskola. I befintliga Fridtunaskolan finns möjligheterna för samnyttjande av faciliteter såsom kök, matsal och gymnastikhall.

Det ryms mycket kreativitet, klokhet och trygghet i våra hus där linköpingsbor lever, leker och lär - för livet..

Ann de Jonge, vd Lejonfastigheter

Lejonfastigheter AB äger, utvecklar och hyr ut offentliga lokaler i Linköping. I de cirka 270 fastigheterna finns plats för upplevelser, utveckling och omtanke. Bland fastigheterna ingår flera av stadens profilfastigheter som Saab Arena, Kunskapsgallerian Linné, Östgötateatern samt Konsert & Kongress. Fastighetsbolaget ägs av Linköpings Stadshus AB, som är moderbolag för de kommunala bolagen och är helägt av Linköpings kommun.

lejonfastigheter.se