logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Linköpings universitet

Ebbepark ska bli en naturlig knutpunkt för möten mellan företag, studenter och Linköpingsbor. Universitetet är en viktig del av projektet.

– Ebbepark har stor potential att bli en spännande mötesplats mellan akademi, näringsliv och samhälle. Ambitionen är att vi tillsammans ska utveckla och testa nya produkter och tjänster i skarpt läge.

Peter Värbrand, vicerektor för samverkan, Linköpings universitet.

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör. Forskning bedrivs inom en mängd områden och här finns internationellt starka forskningsmiljöer inom till exempel nya material, IT och handikappvetenskap.

liu.se