logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Näringsliv och tillväxt

Näringsliv och Tillväxt-kontoret vid Linköpings kommun är en partner i projektet och arbetar med att hjälpa nya företag och företag i utveckling att hitta till parken men även att omlokalisera sig inom eller utom parken.

Näringsliv och Tillväxt arbetar med etablering, stöd till befintliga företag samt entreprenörskap och nyföretagande, fungerar som en kommunikationskanal mellan näringslivet och Linköpings kommun och verkar för ett positivt bemötande av företag och entreprenörer.