logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Sankt Kors

Sankt Kors är samordnare av projektet Ebbepark tillsammans med Stångåstaden. Sankt Kors är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget utgör en viktig del i utvecklingen av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som stimulerar utveckling och tillväxt.  Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.