logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Stångåstaden

Stångåstaden är delprojektägare och kommer att bygga 700 nya lägenheter i områdedet.

Läs mer om planerna på Stångåstadens webbplats.

– Vi skapar bostäder som ger den naturliga kopplingen mellan att bo, arbeta och leva i morgondagens hållbara stadsdel, det sker i ett sammanhang av en helhet, med modernt boende inpå knuten – multifunktionella mötesplatser företag – bostäder - samhälle.

Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Företaget äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har de 34 bostäder med kulturhistoriskt värde. Alla ligger i stadsdelen Gamla Linköping​ och förvaltas av dotterbolaget Bryggargården AB. Sammantaget innebär det att Stångåstaden äger cirka 26 procent av bostäderna i kommunen.

stangastaden.se