logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Tekniska verken

Tekniska verken är dels leverantör av teknisk infrastruktur i projektet men framför allt en aktiv partner i att hitta nya resurseffektiva lösningar när det gäller energi, vatten, bredband, avfall och återvinning.

Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. Att vara med och se till att Ebbepark drar mesta möjliga nytta av det faktum att det byggs mitt i Linköpings effektiva energisystem passar väl in visionen och inspirerar till att hitta nya, ännu smartare lösningar.

Klas Gustavsson vice vd, Tekniska verken

 

Tekniska verken är en del av cirka 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt, erbjuder Tekniska verken produkter och tjänster som gör livet enklare. De levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar.

tekniskaverken.se